OBUKE

BUDITE NAPREDNI sa IPC obukom i sertifikovanim programima

Pametne odluke i vrhunski kvalitet su presudni za uspeh – posebno u veoma konkurentnoj, elektronskoj industriji koja se neprekidno menja i usavršava. Obuka sama po sebi može da doprinese poboljšanju kvaliteta, ali kada Vaši zaposleni poseduju prestižan sertifikat o industrijskim standardima , imate dodatni kredibilitet prilikom osvajanja novih klijenata i ugovora.

Preko svoje međunarodne mreže licenciranih i revidiranih trening centara, IPC – udruženje koje povezuje elektronsku industriju ® nudi globalno industrijski prepoznatljive treninge i sertifikovane programe o ključnim industrijskim standardima.
Razvijeni od strane korisnika, akademika i profesionalnih trenera, IPC programi odražavaju standardizovani koncenzus industrija.
Pored toga,programi su trenutni: Periodična resertifikacija je neophodna, a materijali za kurs se ažuriraju za svaku reviziju dokumenta uz podršku od strane istih industrijskih eksperata koji su doprineli standardu.

ZAŠTO NABAVITI SERTIFIKAT?
Investiranje u IPC obuku i sertifikovane programe može da Vam pomogne:
Da pokažete aktivnim i potencijalnim klijentima da Vaša firma smatra strogu kontrolu kvaliteta veoma važnom.
Da ispunite zahteve OEM i zahteve kompanija proizvođača koji očekuju da njihovi
dobavljači poseduju ove važne akreditive.
Da obezbedite svojoj kompaniji i sebi dragocenu afirmaciju u industriji
Da doprinesete inicijativi za osiguranje kvaliteta koji je postao veoma važan u međunarodnoj trgovini.

IZABERITE IZMEĐU DVA NIVOA SERTIFIKACIJE
Raspoložive su dve vrste sertifikacije, svaka od njih je akreditiv koji se dodeljuje pojedincu na isti način kao i diploma na koledžu ili ekonomskoj školi.

KRENITE TAKO ŠTO ĆETE NAS KONTAKTIRATI DANAS
Više od 250,000 pojedinaca i hiljade kompanija širom sveta su stekle IPC sertifikate.
Sada ste Vi na redu! Za više informacija , uključujući i detaljne informacije o kursevima, rasporedu i troškovima posetite nas, pozovite!